Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

DGT dostarcza systemy radiokomunikacyjne, telefoniczne oraz zintegrowane systemy łączności, współpracujące z różnymi systemami komunikacji znajdującymi się już w posiadaniu poszczególnych jednostek ratownictwa medycznego.

W ramach umowy podpisanej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, pełniącym funkcję Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, DGT zbudowała ogólnopolski Podsystem Zintegrowanej Łączności (DGT PZŁ). Jest to integralna część Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

W pierwszym etapie projekt objął przeniesienie obsługi numeru 999 z obecnych Dyspozytorni Medycznych do siedemnastu nowych Ośrodków Regionalnych oraz dwóch Ośrodków Krajowych. Jednocześnie została zrealizowana szybka i sprawna komunikacja pomiędzy Dyspozytorami Medycznymi i Operatorami Numeru Alarmowego 112.

Drugi etap realizacji polegał na dołączeniu do nowego systemu łączności wszystkich środków komunikacji radiowej wykorzystywanych obecnie przez Dyspozytorów, a także tych, które będą dopiero stosowane.

 

polska DM

 

Po kompletnym wdrożeniu DGT PZŁ tworzy,,wraz z SWD PRM  unikatowy w skali Europy system łączności i inteligentnego dysponowania siłami i środkami. System został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiać jego stały rozwój i wprowadzanie nowych usług i dołączanie kolejnych środków komunikacji.

 

Przykładowe realizacje

 

Proponowane produkty

Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Stacja dowolnego stanowiska pracy do prowadzenia zadań w sposób interaktywny.

Konsola, oferująca funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne, zapewniane przez DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP

Wielofunkcyjny terminal ze stykiem UpN

Grupa terminali IP SIP dla najbardziej wymagających użytkowników

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip