Siły Zbrojne RP

 

DGT jest dostawcą kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Opracowuje, produkuje i integruje innowacyjne techniki szybkiego przesyłania głosu, obrazu i danych, dostępu do Internetu oraz szerokopasmowych usług multimedialnych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych, jak i sieci konwergentnych. Rozwiązania DGT są oparte na technologiach: ATM, ISDN, TCP/IP, routing IP, VoIP, xDSL. Od początku swojej działalności DGT opracowuje i dostarcza nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla Sił Zbrojnych, MSWiA i administracji publicznej. Stacjonarne i dedykowane systemy łączności dla armii zgodne są z normami militarnymi oraz spełniają wymagania interoperacyjności z systemami łączności NATO (standard EUROCOM, standardy serii STANAG, m.in. STANAG 5040, STANAG 4206, techniki typu TDM, ATM).

Urządzenia i systemy, przystosowane do pracy w operacyjno-taktycznych i mobilnych systemach łączności i informatyki, uzyskały rekomendację natowskich ekspertów potwierdzających kompatybilność sprzętu DGT z systemami łączności wojsk NATO.

Siły Zbrojne, służby MSWiA oraz administracja publiczna potrzebują nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań telekomunikacyjnych, aby móc sprostać współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa publicznego, które często jest związane z wysyłaniem kontyngentów wojskowych poza granice kraju.

Od początku swojej działalności, Siłom Zbrojnym RP DGT dostarcza cyfrowe systemy łączności z zaawansowaną funkcjonalnością dyspozytorską oraz telefoniczne centrale tranzytowe. Są to specjalnie projektowane urządzenia. Produkty DGT zapewniają łączność nie tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale także podczas polskich misji wojskowych. Na bazie central polowych DGT budowano systemy łączności w Afganistanie, Bośni, Czadzie, Iraku, Kongo, Kosowie i Pakistanie.

Na potrzeby krajowej sieci szkieletowej łączności MON w DGT zaprojektowano, wyprodukowano oraz wdrożono automatyczne przełącznice, stanowiące komponenty systemu Cross Connect.

Oferta DGT obejmuje m.in.:

  • urządzenia telekomunikacyjne dla sieci stacjonarnej,
  • systemy łączności pola walki,
  • systemy teletransmisyjne klasy cross-connect do budowy sieci szkieletowej i dostępowej.

 

Udział rozwiązań DGT w stacjonarnej łączności jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi ok. 95%.

 

System teleinformatyczny, integrujący klasyczną telefonię TDM i technologię VoIP

System teleinformatyczny produkcji DGT, to platforma komunikacyjna, która wyrosła z najlep­szych tradycji klasycznej telekomunikacji i łączy w sobie cechy dojrzałego systemu telekomu­nikacyjnego TDM z najnowszymi osiągnięciami technologii VoIP i Ujednoliconej Komunikacji (UC).

Użytkowni­cy systemu dołączani są do niego za pośrednictwem:

  • sieci IP/Ethernet,
  • interfejsów cyfrowych systemowych,
  • interfejsów analogowych.

Komunikacja z siecią publiczną może odbywać się za pośrednic­twem klasycznych interfejsów BRI/PRI, analogowych, GSM jak i łączy typu trunk VoIP.
System może być oferowany zarówno dla nowych użytkowników jak również dla użytkowników, którzy posiadają już systemy DGT wykonane w starszych technologiach - wówczas funkcjonalność Serwera DGT można uzyskać poprzez odpo­wiednie aktualizacje oprogramowania i sprzętu.

Polowe, mobilne systemy telekomunikacyjne DGT

Polowe systemy DGT wykorzystywane są podczas misji stabilizacyjnych, manewrów wojskowych, na poligonach w celu zabezpieczenia łączności na polu walki. Urządzenia wchodzą również w skład wyposażenia wozów łączności RWŁC-10/CT (WZŁ Nr. 1), które mają za zadanie zabezpieczyć łączność jawną i organizację węzła łączności stanowiska dowodzenia w obrębie obiektu przeznaczonego na tymczasowe centrum.

 

Proponowane produkty

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Rozwiązanie typu Push-to-Talk, wykorzystujące do realizacji połączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

System telekomunikacyjny produkcji DGT zabezpieczony przed atakami cyberprzestępców

Komunikacja i współpraca grup, znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Terminal udostępniający użytkownikowi funkcjonalności telefoniczne, radiowe i inne w Systemie DGT MCS.

Wielofunkcyjny terminal do obsługi łączności telefonicznej

Wielofunkcyjny terminal telefoniczny do obsługi łączności w układzie awizo, sekretarsko-biurowym lub dyspozytorskim

 

Wielofunkcyjny aparat systemowy z możliwością pracy na styku UpN lub styku systemowym IP/SU-IP.

Integracja zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych w kompaktowej i przenośnej obudowie

Cyfrowy produkt najnowszej generacji skonstruowany specjalnie dla potrzeb wojska.

Nowoczesny router do łączności polowej

Serwer nowoczesnych polowych systemów łączności

Aparat telefoniczny przeznaczony do obsługi łączności telefonicznej w trudnych warunkach środowiskowych.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299