Internet Rzeczy

 

Od 2010 roku prowadzimy prace w obszarze zwanym jako Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) lub Machine-to Machine (M2M). Obszarem naszych zainteresowań są przede wszystkim inteligentne sieci pomiarowe (Smart Metering) i inteligentne systemy energetyczne (Smart Grids), ale także inteligentne budynki i przedsiębiorstwa, inteligentne miasta oraz inteligentny transport.

Projektowanie, produkcja i dostawy urządzeń (m.in. routerów i modemów) do przemysłowej, bezprzewodowej transmisji danych, które są stosowane głównie w telemetrii i telesterowaniu, stało się w ostatnim okresie jednym z naszych głównych kierunków rozwojowych.

Sprzęt jest konfigurowany i nadzorowany przez System Utrzymania i Nadzoru z zapewnieniem bezpiecznej, szyfrowanej transmisji.

W ostatnich latach naszym największym klientem w tej grupie towarów, jest branża elektroenergetyczna.

 

Inne możliwe zastosowania produktów z grupy Internet Rzeczy:

Flota samochodowa:

 • raportowanie położenia geograficznego pojazdów,
 • raportowanie stanów ładunków, a także parametrów „towarzyszących” (temperatura pojazdu i ładunku, otwarcie drzwi, otwarcie wlewu paliwa),
 • raportowanie stanu pojazdu (monitoring stanu paliwa, prędkości, długości i częstotliwości postojów, badanie bezpieczeństwa kierowcy i płynności ruchu, sugestie wyboru tras alternatywnych w celu ominięcia korków).

Kolej:

tabor: 

 • raportowanie położenia składów,
 • monitorowanie płynów eksploatacyjnych (np. paliwa),
 • zapewnienie bezpieczeństwa (monitorowanie prędkości i przyspieszeń),

elementy nieruchome (np. dworce kolejowe, tory, automatyka)

 • backup radiowy łączy transmisyjnych (np. światłowodów) do serwerów,
 • transmisja danych z rejestratorów rozmów,
 • sterowanie rozgłaszania zapowiedzi dźwiękowych,
 • zdalny nadzór nad systemami bezpieczeństwa.

Handel standardowy

 • backup radiowy sieci korporacyjnych,
 • raportowanie nt. wielkości sprzedawanych asortymentów,
 • raportowanie wielkości sprzedaży poszczególnych grup towarów.

Handel automatyczny

 • raportowanie stanów ilościowych towarów (na bieżąco),
 • raportowanie parametrów przechowywania towarów (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie),
 • monitorowanie ciągłości zasilania.

Zdalne nadzorowanie

Kiedy nadzoru wymaga infrastruktura trudno dostępna, położona w dużej odległości od użytkownika lub nie wymagająca codziennej opieki, można skorzystać ze sprzętu, który bezbłędnie wesprze procesy nadzorcze. Sprzęt ten może nadzorować pracę oddalonych obiektów lub instalacji. Może przesyłać komunikaty do użytkownika lub automatycznie uruchamiać inne urządzenia.

Przykładowe zastosowania:

 •  nadzorowanie stanu mediów – magazyny paliw (niski lub wysoki poziom), wodowskazy (przekroczenie stanów dopuszczalnych), nadzorowanie parametrów medium (ciśnienia (np. gazu), temperatury, poziomu, prędkości przepływów),
 • zamykanie lub otwieranie bram, zasuw, zapór,
 • raportowanie badanych wartości (agregacja danych i przesyłanie ich do zdefiniowanych użytkowników).

  IoT artykul

 

 

Proponowane produkty

 

Uniwersalny router, przeznaczony do budowy inteligentnych sieci energetycznych.

Moduł komunikacyjny do liczników

Wielofunkcyjny router z funkcją modemu dla przemysłowej transmisji danych

Modem komunikacyjny do użycia w Smart Grids

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip