DGT MCSZintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej

 

Pierwszy polski system telekomunikacyjny, integrujący dowolne systemy łączności, który łamie szereg występujących wcześniej ograniczeń.

Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS powstał w oparciu o potrzeby formułowane przez naszych klientów, którzy stawiali nam m.in. poniższe pytania:

Czy możliwa jest bezpośrednia rozmowa pomiedzy abonentami, posługującymi się różnymi środkami komunikacji?

Czy można tworzyć grupy konferencyjne, obejmujące osoby używające telefonu komórkowego, stacjonarnego i radiotelefonu?

Czy można zestawić rozmowę pomiędzy osobami, które używają radiotelefonu cyfrowego i radiotelefonu analogowego?

DGT MCS powstał dla naszych Klientów, którzy - w znacznym stopniu - są jego współautorami.

Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmowych, koordynacja działań i szybkie podejmowanie decyzji to podstawowe zadania stawiane dyspozytorom we wszystkich służbach odpowiedzialnych na co dzień za bezpieczeństwo publiczne (Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, ratownictwo medyczne), ale także instytucji cywilnych.

Rozproszona organizacja systemu łączności wymaga, aby używany system łączności dyspozytorskiej integrował wszelkie wykorzystywane przez dyspozytora/operatora/dyżurnego środki komunikacji (telefoniczne, komórkowe, radiowe UHF/DMR, trankingowe analogowe i cyfrowe TETRA), pozwalając jednocześnie na realizację zaawansowanych usług i funkcji dyspozytorskich. Poważnym wyzwaniem może byc też warunek, aby obsługa systemu była łatwa i w intuicyjny sposób umożliwiała obsługę tych funkcjonalności z poziomu jednego terminala. Tylko tak uniwersalny system można dostosować do specyfiki każdej instytucji pracującej w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności łączności.

Dużo korzyści niesie integracja systemu DGT MCS z systemami trankingowymi TETRA, gdzie zaawansowane funkcje dyspozytorskiej obsługi systemów telefonicznych (kolejki, klawisze gorących linie, przesyłanie wiadomości SMS, priorytety, konferencje) można w prosty sposób przenieść na system trankingowy (np. automatyczne połączenia indywidualne, połączenia grupowe i rozgłoszeniowe, przesyłanie wiadomości i statusów SDS).

Integrację rozumiemy, jako scalenie wielu różnych środków komunikacji do obsługi na pojedynczej konsoli dyspozytorskiej z ekranem dotykowym, a także umożliwienie równoległej pracy różnych służb i instytucji. Praca dyspozytorów służb mundurowych oraz cywilnych nigdy nie była tak komfortowa. Wszyscy abonenci są dostępni na jednym ekranie. Możliwe jest zestawienia połączeń konferencyjnych pomiędzy użytkownikami dysponującymi różnymi środkami komunikacji, a także kolejkowanie połączeń, rejestracja rozmów i archiwizacja nagrań.

DGT MCS artykul

Zadania systemu:

 • udostępnienie użytkownikom pełnej gamy funkcjonalności w zakresie zdalnej obsługi dostępnych środków łączności,
 • eliminacja problemów związanych z ograniczonym zasięgiem radiotelefonów,
 • ułatwienie i usprawnienie łączności telefonicznej, w szczególności przyjmowanie połączeń z numerów alarmowych i organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych i wymagających koordynacji pracy wielu osób i służb jednocześnie.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu:

Bezpieczeństwo

 • dublowanie kluczowych elementów systemu
 • rejestracja i archiwizacja rozmów radiotelefonicznych i telefonicznych
 • możliwość szczegółowej analizy pracy dyspozytorów
 • dowolny, odpowiadający użytkownikowi okres gwarancji
 • błyskawiczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • zdalne wsparcie ze strony producenta

Wygoda

 • koordynacja działań różnych służb z jednego stanowiska
 • możliwość jednoczesnego nadawania do wielu abonentów
 • scalenie w jednym terminalu telefonii i radiotelefonii
 • integracja systemów radiowych
 • kolejkowanie zgłoszeń
 • możliwość zarządzania urządzeniami
 • polskojęzyczne oprogramowanie

Elastyczność

 • rozbudowane funkcje dyspozytorskie
 • indywidualne dostosowanie interfejsu obsługi (login i hasło)
 • możliwość dopasowania do indywidualnych wymagań użytkownika
 • integracja z innymi aplikacjami

 

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip