DGT IRIntegrator Radiowy

Do ważnych zadań stojących przed organami państwa należy ochrona obywateli oraz szeroko rozumianej infrastruktury krytycznej na wypadek wszelkiego rodzaju zagrożeń. Służby i odpowiednie instytucje powinny być przygotowane do skutecznego działania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii, ataków terrorystycznych czy innych sytuacji kryzysowych. Czynnikiem warunkującym skuteczność każdej akcji, w której bierze udział wiele służb, jest koordynacja działań. Oprócz stosowania odpowiednich procedur, konieczne jest zapewnienie skutecznej łączności pomiędzy uczestnikami akcji, dysponującymi różnymi środkami łączności radiowej, najczęściej niekompatybilnymi ze sobą.

Integrator Radiowy (IR) firmy DGT został skonstruowany w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji pomiędzy użytkownikami różnych systemów radiowych. Integrator IR umożliwia podłączenie w dowolnej konfiguracji trzech radiotelefonów (ręcznych i/lub przewoźnych) i połączenie do różnych systemów radiowych, od analogowych poprzez DMR, TETRA lub inne. Na życzenie klienta może być dodany praktycznie każdy nowy interfejs radiowy. Łączność konferencyjna może być rozszerzona, jako dodatkowa opcja, o użytkownika smartfona, korzystającego z systemu DGT MCPTT. Operator Integratora może komunikować się z uczestnikami połączenia konferencyjnego za pomocą wbudowanego mikrofono-głośnika z przyciskiem PTT typu „gruszka”. Integrator jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs zrealizowany na ekranie dotykowym z dedykowaną aplikacją. Zawiera on m.in. kafelki funkcyjne, a także zestaw niezbędnych informacji na temat stanu połączenia radiowego, statusu konferencji oraz innych danych eksploatacyjnych.

Integrator Radiowy może być wyposżonony we wbudowane radiotelefony zgodnie z zamowieniem użytkownika. Integrator może posiadać moduł, nagrywający treść rozmów niezależnie dla każdego podłączonego radiotelefonu oraz dla zsumowanej akustyki pojawiającej się na liniach audio.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w szerokim zakresie temperatur roboczych. Zamontowane jest w walizce transportowej o wysokim stopniu ochrony. Integrator zasilany jest napięciem 12/24V DC (także z gniazda zapalniczkowego samochodu). Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze, solidnej konstrukcji, mobilności oraz natychmiastowej gotowości do pracy, integrator może być z powodzeniem używany jako tymczasowe centrum dowodzenia do koordynacji pracy wielu służb w najróżniejszych sytuacjach, poczynając od poważnych zdarzeń kryzysowych na zawodach sportowych, koncertach czy innych imprezach masowych kończąc.

 

Integrator radiowy 2022

Przykładowa konfiguracja systemu łączności z zastosowaniem Integratora IR

 

 

Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip