Integracja telefonicznych i radiowych środków łączności w jednym systemie telekomunikacyjnym

Nowoczesny system komunikacji w obszarach łączności profesjonalnej

Niezawodna łączność dyspozytorska na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego

Serwer telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

System łączności dyspozytorskiej zgodny z wymaganiami kodeksu sieci NCER

Serwer telekomunikacyjny o niewielkich gabarytach, integrujący technologię TDM i VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

System łączności, współpracujący z systemami metanometrycznymi oraz wizualizacja procesów technologicznych

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Niezawodna, szerokopasmowa komunikacja grupowa w sieciach LTE/5G, do obsługi zdarzeń w sytuacjach kryzysowych

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Rejestracja połączeń telefonicznych, radiowych, telefaksowych oraz modemowych

Błyskawiczna łączność pomiędzy różnymi systemami radiowymi w miejscu akcji.

Obsługa radiotelefonów, telefonii IP, interkomu oraz rejestracji korespondencji

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Brama radiowa dla systemu DGT MCS, integrująca dyspozytorską łączność telefoniczną i radiową

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip