Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /RODO/ oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

 1. DGT spółka z o.o. z siedzibą  Straszynie ul. Młyńska 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy – KRS pod  Nr 00000, zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT: NIP 584-015-24-01,  z opłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 000,00 PLN jest Administratorem Państwa danych osobowych /Administrator/.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jak wyżej lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • wykonywania zawartych umów – art.6 ust.1 lit.b RODO
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust.1 lit.f RODO
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prowadzenia korespondencji mailowej oraz wykonania umów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
 7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt wskazany w pkt. 1 i 2.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Administrator
DGT SPÓŁKA Z O.O.