Dostawa i uruchomienie centrali DGT IPnova wraz z oprogramowaniem DGT Asystent w ramach budowy przez Asseco Data Systems dla Republiki Togijskiej – pierwszej w tym kraju instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cybernetyczne.

Urządzenia DGT obsługują język francuski i wspierają działanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa, umożliwiając całodobowe zgłaszanie zagrożeń z obszaru cyberprzestępczości przez obywateli jak i przedsiębiorstwa.

Na zdjęciu poniżej pomnik Niepodległości, który jest istotnym punktem na mapie stolicy Togo.

Pomnik niepodległości