Интегрированная система диспетчерской связи

System komunikacji oparty o dedykowane, prywatne sieci LTE/5G

надежная диспетчерская железнодорожная связь

Cервер объединяющий классическую телефонию TDM и новые технологии VoIP

System łączności dyspozytorskiej zgodny z wymaganiami kodeksu sieci NCER

Tелекоммуникационный сервер, интегрирующий технологии TDM и VoIP.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

Сигнализация и трансляция системы диспетчеризации

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Niezawodna, szerokopasmowa komunikacja grupowa w sieciach LTE/5G, do obsługi zdarzeń w sytuacjach kryzysowych

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Регистрация телефонных, радио, телефаксных и модемных соединений

Мгновенное соединение между различными радиосистемами на месте действия.

Поддержка радиосвязи, IP-телефонии, внутренней связи и регистрации корреспонденции

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Радиошлюз для DGT MCS, объединяющий диспетчерскую телефонную и радиосвязь