16 marca 2023 byliśmy obecni na IV Konferencji i Wystawie Bezpieczeństwo Granic INSEC2023. 

Celem konferencji i wystawy było przedstawienie bieżącej sytuacji związanej z ochroną granic RP oraz planów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic w dziedzinie pozyskiwania technologii i wyposażenia.

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych Konferencji obejmowała następujące zagadanienia:

  • Strategia i zadania służb w obliczu doświadczeń z obrony granicy i porządku RP przed falą niekontrolowanej migracji i wojny na Ukrainie,
  • Modernizacja służb odpowiedzialnych za ochronę granic i ładu publicznego,
  • Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. Najważniejsze wyzwania. Łączność, rozpoznanie satelitarne i radioelektryczne, cyberwojna.

Konferencja była miejscem pierwszej oficjalnej prezentacji systemu DGT MCPTT.