DGT 3450-1 WW - Centrala polowa

Centrala polowa DGT 3450-1 WW jest cyfrowym produktem najnowszej generacji skonstruowanym specjalnie dla potrzeb wojska. Gwarantuje ona niezawodność na polu walki oraz zapewnia bezkonfliktową pracę z różnymi systemami telekomunikacyjnymi.Centrala polowa DGT 3450-1 WW spełnia wymagania NATO określone dla tego typu urządzeń.Większość parametrów pracy centrali polowej DGT 3450-1 WW może być konfigurowana i monitorowana w sposób programowy, co zapewnia proste i szybkie przeorganizowanie ruchu w razie awarii łączy polowych lub przemieszczeń stanowisk dowodzenia wynikających z dynamiki prowadzonych działań.

Główne cechy:

  • Niezawodność i bezpieczeństwo komunikacji w polowym systemie łączności
  • Łączność w technice TDM i VoIP
  • Funkcje bramy DSTG
  • Łatwość konfiguracji i monitorowania