Transport

Oferta dla firm transportowych obejmuje dostawę usług i urządzeń dla transmisji danych i głosu. Na liście referencyjnej znajdują się  porty morskie, infrastruktura kolejowa, a także lotniska. Systemy łączności dyspozytorskiej o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne media, rejestrując prowadzone rozmowy. W zależności od konfiguracji i przeznaczenia, ułatwiają prowadzenie komunikacji, a także dbają o bezpieczeństwo ruchu transportowego. Mogą być przeznaczone do integracji ze służbami, z którymi konieczne może być współdziałanie, a które posługują się innymi środkami łączności.

Przykładowe realizacje Systemu DGT-IP R w branży transportowej

Przykładowe realizacje Systemu DGT-MCS w branży transportowej