DGT-IP RKolejowy System Teleinformatyczny

Kolejowy System Teleinformatyczny DGT-IP R jest nowoczesnym cyfrowym systemem łączności przeznaczonym do realizacji połączeń głosowych, w tym typu dyspozytorskiego oraz transmisji danych przy wykorzystaniu dostępnych przewodowych i bezprzewodowych mediów transmisyjnych. Integruje on i unowocześnia stosowane w sieciach łączności ruchowej, dyspozytorskiej itp. rozwiązania techniczne i technologiczne funkcjonujące poza ogólnoeksploatacyjną siecią telefoniczną.
Kolejowy System Teleinformatyczny DGT-IP R zapewnia skuteczną i szybką komunikację pomiędzy dyżurnymi ruchu i wszystkimi posterunkami znajdującymi się w obrębie danej stacji kolejowej, sąsiednimi stacjami, dyspozytorem
odcinkowym oraz posterunkami rozmieszczonymi wzdłuż szlaku kolejowego. Poprzez stanowisko operatorskie (pulpit dyżurnego ruchu) możliwa jest komunikacja z każdym użytkownikiem systemu, niezależnie od tego czy dysponuje środkiem łączności przewodowej czy bezprzewodowej, w tym radiotelefonem.
System DGT-IP R umożliwia również transmisję danych niezbędną dla poprawnej eksploatacji, zapewnienia bezpieczeństwa i administrowania ruchem kolejowym.

Funkcjonalność systemu DGT-IP R zapewnia efektywniejsze utrzymanie infrastruktury kolejowej, zwiększa bezpieczeństwo ruchu kolejowego, umożliwia skuteczniejsze prowadzenie działań w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

 • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nr U/2012/0609
 • Opracowany na podstawie insrukcji Ie-2 (E3) we współpracy z Biurem Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Cyfrowa alternatywa dla centralek typu KTE
 • Skalowalny, uniwersalny system teleinformatyczny przeznaczony dla wszystkich typów obiektów:
  – LCS-ów
  – stacji
  – przystanków
 • Implementacja wszystkich stosowanych technologii łącznosci:
  – analogowe i cyfrowe
  – TDM i IP
  – kablowe, światłowodowe, radiowe
 • Nowoczesne, klasyczne i komputerowe pulpity dyżurnego ruchu
Zapytaj o produkt

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip