DGT HAN-G - Brama domowa ISD

DGT HAN-G – to brama domowa zapewniająca komunikację pomiędzy urządzeniami należącymi do sieci Infrastruktury Sieci Domowej oraz Smart Grid oraz dostęp do Internetu. Wykorzystanie urządzenia umożliwia użytkownikowi rzeczywiste zarządzanie poborem mocy w gospodarstwie domowym.

DGT HAN-G odczytuje dane licznikowe (Wireless M-Bus i udostępnia je użytkownikowi poprzez bezprzewodową sieć LAN i aplikację na smartphonie.

Użytkownik może również zezwolić, aby urządzenie przesyłało zebrane dane licznikowe do zdalnego serwera usługowego, który je przetwarza, udostępnia użytkownikowi oraz steruje domowymi urządzeniami elektrycznymi w zależności
np. od taryfy.

Zebrane dane są prezentowane w przyjazny sposób za pomocą np. wykresów graficznych. Urządzenie umożliwia dostawcom usług budowanie zaawansowanych serwisów do zarządzania ISD użytkownika.

DGT HAN-G

  • odczytuje liczniki mediów (woda, gaz, elektryczność) w gospodarstwie domowym bezprzewodowo w oparciu o Wireless M-Bus,
  • udostępnia użytkownikowi zebrane dane licznikowe:
    • przez bezprzewodową sieć lokalną (WiFi) i aplikację na smartphone lub przez www,
    • przez zdalny serwer usługodawcy i Internet,
  • umożliwia dostęp do Internetu, w przypadku LTE z prędkością do 100Mbps,
  • montowany wprost do gniazda sieciowego 230 VAC,
  • umożliwia podłączenie innych urządzeń do udostępnionego gniazda sieciowego 230V, będącego częścią obudowy