DGT UMAD - Urządzenie transmisji danych

UMAD (ang. Universal Machine-to-Machine Access Device) to rodzina uniwersalnych urządzeń komunikacyjnych dla aplikacji M2M, stosowanych w aplikacjach, gdzie metodą transmisji danych są usługioferowane przez sieci komórkowe bądź inne technologie radiowe.

Urządzenia są wyposażone w interfejsy do różnych sieci bezprzewodowych, co zwiększa niezawodność transmisji danych i pozwala uniezależnić się np. od awarii, bądź chwilowych problemów propagacyjnych w ramach jednej sieci. Urządzenie oferują różne tryby wyboru optymalnego kanału transmisji danych.

Urządzenia są dostępne w różnych wariantach, a ich wyposażenie i funkcjonalność, dzięki elastycznej konstrukcji sprzętu i oprogramowania, zależą od wymagań klienta.

Urządzenia UMAD są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, w szczególności dedykowane są dla komunikacji w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych. Urządzenia zastosowane w szafce bilansującej realizują funkcje komunikacji z systemami informatycznymi dla innych urządzeń sieci inteligentnych (Smart Grid) min.: licznik bilansujący, koncentrator danych licznikowych AMI, moduły Smart Grid w oparciu o transmisję danych w systemach LTE, UMTS, GSM i CDMA2000.

Produkty z rodziny UMAD jako specjalizowane routery mogą mieć zastosowanie w tych aplikacjach, gdzie istotny jest niezawodny dostęp do sieci transmisji danych. Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne są jednym z wielu możliwych zastosowań urządzeń. Różne wykonania urządzeń zapewniają ich przydatność w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

Interfejsy WAN
Urządzenia UMAD realizują dostęp do sieci WAN, w zależności od wykonania, w oparciu o dostęp do jednego lub dwu systemów komórkowych oraz Ethernet.

UMAD w zakresie dostępu do systemów komórkowych zapewniają transmisję w oparciu o standardy 3GPP (LTE/UMTS/GSM) i CDMA2000, jak również w odpowiednim wykonaniu przez system TETRA.

Interfejsy LAN
Od strony sieci LAN urządzenia UMAD są wyposażone w porty (do 4) Fast Ethernet ogólnego przeznaczenia. Porty te mogą pracować w trybie bridge lub stanowić oddzielne łącza z odrębną adresacją IP i z własnym serwerem DHCP.

Interfejsy szeregowe
Produkty UMAD wspierają obsługę w zakresie interfejsów szeregowych do dwóch portów RS232/485 (optoizolacja) oraz podłączenie innych urządzeń przez interfejs w standardzie USB 2.0 OTG. Możliwy jest zdalny, transparentny dostęp
do urządzeń podłączonych do UMAD przez porty szeregowe w oparciu o transmisję TCP i UDP.

Porty We/Wy
Urządzenia umożliwiają wykorzystanie do 6 binarnych  portów wejściowych i 2 wyjściowych.

Zasilanie
Urządzenia UMAD mogą być zasilane ze źródła:

  • jednofazowego AC 100-230V,
  • trójfazowego AC 100-230V, z wykrywaniem zaniku / powrotu faz, dopuszczalne zasilanie międzyfazowe.

Niezawodność
W celu zapewnienia wysokiej niezawodności w dostępie do sieci transmisji danych urządzenia UMAD wspierają pracę w trybie:

  • obu łączy aktywnych w wykonaniu umożliwiającym niezależny, jednoczesny dostęp do dwóch systemów komórkowych,
  • redundantnym, gdzie jedno łącze jest głównym, a drugie zapasowym, a za wybór najlepszej ścieżki odpowiadają innowacyjne algorytmy badające drożność całego łańcucha transmisyjnego end-toend,
  • tzw. DualSim w oparciu o dwie karty SIM różnych operatorów w ramach pracy z jednym modułem radiowym z dostępem do jednego z systemów grupy 3GPP lub CDMA2000,
  • WAN Ethernet z redundancją łącza radiowego.

Zwiększona niezawodność pracy urządzeń jest uzyskana przez wielopoziomowe mechanizmy monitorowania zarówno sprzętowe jak i oprogramowania (watchdog).