Rozwiązania DGT w komunikacji M2M

Urządzenia transmisji danych zapewniają niezawodną transmisję dla różnych zastosowań (np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody). Urządzenia komunikacyjne DGT (routery, modemy) umożliwiają dwukierunkową transmisję danych:

  • utrzymaniowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiej efektywności w dostarczaniu energii i monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej,
  • pomiarowych, z liczników energii elektrycznej i mierników innych mediów do centrów przetwarzania danych.

Urządzenia są konfigurowane i nadzorowane przez System Utrzymania i Nadzoru DGT OMC z zapewnieniem bezpiecznej, szyfrowanej transmisji.

m2m pl

W Inteligentnych Sieciach Elektroenergetycznych urządzenia są stosowane do komunikacji pomiędzy:

  • licznikami energii elektrycznej i aplikacją AMI/AMM/AMR,
  • koncentratorami PLC i aplikacją AMI/AMM/AMR,
  • Infrastrukturą Sieci Domowej i licznikiem energii elektrycznej,
  • sterownikami systemu SCADA.

Oferta produktowa obejmuje urządzenia komunikacyjne (routery i modemy):

  • jednosystemowe, pracujące w standardzie 2G/3G/LTE lub CDMA2000,
  • dwusystemowe, obsługujące standardy 2G/3G/LTE i CDMA2000,
  • MultiSIM, obsługujące dwie lub więcej sieci komórkowych różnych operatorów.