3 marca 2016 roku w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Ratownictwa. Otwarcie uświetnili swoją obecnością m.in.  Mariusz Łuczyk, Wicewojewoda Pomorski oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska.

System Łączności Dyspozytorskiej, stanowiący wyposażenie Ośrodka, dostarczyliśmy pod koniec ubiegłego roku. Trzy stanowiska pracy obsługują wszystkie służby mające za zadanie zachowanie bezpieczeństwa przy nabrzeżach i w portowych basenach — służby dyspozytora portu, dowódcy Straży Ochrony Portu i dyspozytora Portowej Straży Pożarnej. Zainstalowane wyposażenie łączności umożliwi w przyszłości podjęcie natychmiastowych działań ratowniczych, przy koordynacji służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, policją i pogotowiem ratunkowym.

W ramach projektu dostarczyliśmy:

  • serwer telekomunikacyjny,
  • 19 sztuk radiotelefonów analogowo-cyfrowych Motorola DM4600,
  • podsystem rejestracji korespondencji radiowej kanałami VoI,P
  • 3 konsole dyspozytorskie DGT 5810-10 (znane m.in. z naszych instalacji w Centrach Powiadamiania Ratunkowego).

System ma możliwość szybkiej i prostej rozbudowy o różne środki łączności (kolejne stanowiska dyspozytorów, radiostacje oraz interfejsy telefoniczne).

Zadaniem ośrodka jest przyjmowanie i obsługa zgłoszeń alarmowych, koordynacja działań i szybkie podejmowanie decyzji. Wszystkie media oraz ich dostępność są zobrazowane na konsoli dyspozytorskiej. Każdy z trzech operatorów może jednocześnie korzystać z łączności radiowej, telefonicznej i Internetu. System umożliwia również rejestrację i archiwizację całej korespondencji głosowej.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip