3 marca 2016 roku w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Ratownictwa. Otwarcie uświetnili swoją obecnością m.in.  Mariusz Łuczyk, Wicewojewoda Pomorski oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska.

Dostawa, instalacja i uruchomienie ponad 1200 (w ramach planowanych 2000) serwerów telekomunikacyjnych DGT-IP R dla PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego.

System DGT-IP R służy do prowadzenia ruchu kolejowego. Integruje wszystkie, stosowane przez Dyżurnego Ruchu, środki łączności. Zapewnia rejestrację zdarzeń i korespondencji oraz umożliwia zdalny nadzór nad wszystkimi komponentami systemu.

System do obsługi dużego lotniska cywilnego, integrujący łączność telefoniczną z systemem TETRA-DAMM TETRAFLEX. Integracja z systemem mapy cyfrowej.

30 grudnia 2014 r. dokonano odbioru kolejnych dziewięciu, zainstalowanych w nastawniach szerokotorowej linii kolejowej LHS, Kolejowych Systemów Teleinformatycznych DGT-IP R.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip