Modernizacja łączności radiowej w KP PSP w Stargardzie

Przedmiotem zrealizowanego latem 2021 roku projektu było zaprojektowanie, dostawa oraz montaż ZSŁD w nowo projektowanej serwerowni budynku KP PSP w Stargardzie oraz w lokalizacjach w terenie, a także wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych polegających na zmianie tras kablowych obecnego systemu łączności SKKP w Stargardzie związanych z migracją  do nowo projektowanej serwerowni.

W ramach projektu zostały dostarczone między innymi następujące systemy i urządzenia:

Serwer telekomunikacyjny DGT IPnova - 1 sztuka;

Zestaw oprogramowania stanowiska dowodzenia - 1 komplet:

 • oprogramowanie Serwera Radiowego,
 • oprogramowanie Aplikacji Dyspozytorskiej,
 • oprogramowanie rejestracji korespondencji,
 • oprogramowanie Serwera Mapowego,
 • oprogramowanie taryfikacyjne,
 • oprogramowanie do administracji i edycji bazy danych;

Radiotelefon DM 4600e - 7 sztuk;

Brama radiowa - sterownik radiotelefonu - 8 sztuk;

Konsola Dyspozytorska DGT 5810-11 wraz ze słuchawkami  i mikrofonem (desk stand) - 3 sztuki.

 

Dzięki nowemu systemowi użytkownicy łączności, poprzez konsole dyspozytorskie, otrzymali dostęp do podsystemów: rejestracji rozmów, wyświetlaczy i sygnalizatorów alarmowych, automatyki i sterowania PLC, radiowęzła, selektywnego alarmowania OSP (DSP-15) oraz multimedialnego systemu komunikacji grupowej.

 

System obejmuje wykorzystanie telefonii stacjonarnej oraz radiowych środków łączności. Przy tworzeniu systemu zostały spełnione następujące założenia:

 • wykorzystanie i modernizację posiadanych przez KP Państwowej Straży Pożarnej środków łączności radiowej i telefonicznej, a także umożliwienie nawiązywania korespondencji z innymi służbami czy strategicznymi zakładami przemysłowymi na terenie powiatu,
 • możliwość sieciowania systemu z systemami łączności funkcjonującymi w ramach innych służb (policja, ratownictwo medyczne, centra powiadamiania ratunkowego, centra zarządzania kryzysowego i inne) poprzez standardowe łącza telekomunikacyjne (SIP, DSS1) w zakresie usług dostępnych poprzez takie łącza, w celu bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów radiowych oraz skuteczniejszej wzajemnej komunikacji,
 • utworzenie struktury systemu z wyraźnym podziałem na część serwerową (sterowanie, rejestracja oraz interfejsy: radiowe, telefoniczne, automatyki i sterowania, radiowęzła, DSP itp.) i część terminalową (konsola dyspozytorska wraz z akcesoriami, opcjonalnie „główka” radiotelefonu bazowego lub telefon systemowy),
 • instalacja i uruchomienie czterech dodatkowych zdalnych lokalizacji radiowych - Chociwel, Ińsko, Dobrzany, Dolice (nowe instalacje antenowe, radiotelefony bazowe wraz ze sterownikami radiotelefonu podtrzymaniem zasilania i aktywnymi elementami sieci Ethernet).

System realizuje następujące funkcje:

 • integracja łączności radiowej i telefonicznej na konsolach dyspozytorskich KP PSP w jednym systemie,
 • dostęp do rozbudowanych funkcji dyspozytorskich w ramach łączności telefonicznej,
 • podniesienie efektywności działania przez udostępnienie klawiszy skróconego wywołania, gorących linii i predefiniowanych kanałów,
 • rozszerzenie funkcjonalności łączności radiowej (np. abonentami korzystającymi z odmiennych systemów radiowych, np. radio cyfrowe DMR – radio analogowe, radio cyfrowe DMR – radio TETRA lub radio TETRA – radio analogowe) oraz zestawianie połączeń pomiędzy abonentami radiowymi z abonentami innych środków łączności, np. radio – telefon stacjonarny,
 • rozszerzenie funkcjonalności łączności radiowej o multimedialny system komunikacji grupowej,
 • rejestracja i archiwizacja wszystkich rozmów radiowych, i telefonicznych oraz dostęp do nagrań bezpośrednio z dotykowej konsoli dyspozytorskiej również podczas prowadzenia rozmowy (zgodnie z uprawnieniami),
 • koordynacja wszystkich służb z jednego stanowiska dyspozytorskiego,
 • najwyższy poziom niezawodności poprzez zdublowanie kluczowych elementów systemu,
 • integracja z podsystemem nagłośnienia (radiowęzłem) obecnym w budynku Komendy,
 • integracja z podsystem selektywnego alarmowania jednostek OSP,
 • integracja z urządzeniami alarmowymi oraz automatyki i sterowania (wyświetlacze alfanumeryczne, sygnalizatory dźwiękowe, bramy, oświetlenie, ześlizgi etc.),- sterowanie z poziomu konsoli dyspozytorskich oraz dodatkowych minimum dwóch panel dotykowych zabudowanych w biurku konsoli dyżurnych Stanowiska Kierowania (SK).
 • integracja z systemami telekomunikacyjnymi posiadanymi przez jednostkę straży pożarnej.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip