W maju 2010 roku DGT zrealizowała projekt modernizacji Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie. Do tego celu wykorzystano urządzenia, aplikacje oraz funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Łączności DGT MCS.

sopot1


Stanowisko MSK wyposażone zostało w następujące instalacje, sprzęt i usługi:

 • system DGT MCS, integrujący środki łączności, będące w zasobach miejscowej Komendy,
 • serwer telekomunikacyjny DGT IPnova,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja radiowa,
 • sieć komputerowa wraz z urządzeniami (serwery, komputery) i okablowaniem strukturalnym,
 • instalacja kontroli dostępu i domofonowa,
 • instalacja telewizji przemysłowej,
 • instalacja nagłośnienia,
 • instalacja sygnalizacji i alarmowania o wyjazdach,
 • instalacja sygnalizacji pożaru,
 • przeniesienie do nowego CPR systemu sterowania syrenami alarmowymi, monitoringu pożarowego obiektów, radiotelefonu Wojewody Pomorskiego, sterowania innymi urządzeniami,
 • modernizacja pomieszczenia CPR (budowa pulpitów dyspozytorskich, wyposażenie w meble i inne urządzenia,
  demontaż istniejących urządzeń i instalacji teletechnicznych po wykonaniu i uruchomieniu nowych urządzeń i instalacji objętych zamówieniem.

sopot3

Funkcjonalność nowego stanowiska MSK:

 • integracja łączności telefonicznej i radiowej w jednym urządzeniu,
 • dostęp do rozbudowanych funkcji dyspozytorskich w ramach łączności telefonicznej,
 • rozszerzenie możliwości łączności radiowej (BSS, Cross-Band),
 • najwyższy poziom niezawodności (dublowanie kluczowych elementów),
 • rejestracja i archiwizacja rozmów radiowych i telefonicznych,
 • możliwość dostępu do nagrań bezpośrednio ze stanowiska i podczas prowadzenia rozmowy (zgodnie z uprawnieniami),
 • podniesienie efektywności działania funkcjonariuszy przez udostępnienie klawiszy skróconego wywołania, gorących linii i predefiniowanych kanałów,
 • integracja z zewnętrznymi aplikacjami (SWD-ST, mapa cyfrowa),
 • integracja z urządzeniami automatyki (domofony, bramy, syreny, sygnalizatory),
 • integracja z systemami telekomunikacyjnymi innych producentów,
 • szeroka gama integrowanych radiotelefonów i radiostacji (Motorola, ICOM, Radmor, inne).

 Korzyści z zastosowania rozwiązania DGT MCS:

 • koordynacja działań różnych służb z jednego stanowiska (cross-band, interkom, telekonferencja),
 • integracja różnych systemów radiowych w jednym systemie (analogowe, trunkingowe, cyfrowe),
 • możliwość rozwiązania problemów związanych z łącznością radiową (ograniczenia zasięgu, współdzielenie kanału radiowego, integracja z aplikacjami SWD),
 • dostosowanie interfejsu i funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta (opracowanie własne),
 • możliwość centralnego zarządzania uprawnieniami dostępu do nagrań,
 • możliwość tworzenia sieci systemów DGT MCS,
 • integracja aplikacji za pomocą interfejsu CTI,
 • szybsze zbieranie i przekazywanie informacji o zdarzeniach (przełamanie identyfikacji numerów, gorące linie, cross-connect, SMS, rozgłaszanie),
 • możliwość integracji systemu lokalizacji pojazdów (funkcjonariuszy) z mapą cyfrową i systemem łączności,
 • zintegrowanie elementów specyficznych dla wybranego klienta (nietypowe systemy automatyki, rozwiązania informatyczne),
 • w pełni polskojęzyczny interfejs użytkownika (całkowicie polskie rozwiązanie).

Instalacja została nagrodzona:

sopot dyplom

 

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip