Modernizacja łączności radiowej w KP PSP w Stargardzie

Przedmiotem zrealizowanego latem 2021 roku projektu było zaprojektowanie, dostawa oraz montaż ZSŁD w nowo projektowanej serwerowni budynku KP PSP w Stargardzie oraz w lokalizacjach w terenie, a także wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych polegających na zmianie tras kablowych obecnego systemu łączności SKKP w Stargardzie związanych z migracją  do nowo projektowanej serwerowni.

W ramach projektu zostały dostarczone między innymi następujące systemy i urządzenia:

Serwer telekomunikacyjny DGT IPnova - 1 sztuka;

Zestaw oprogramowania stanowiska dowodzenia - 1 komplet:

 • oprogramowanie Serwera Radiowego,
 • oprogramowanie Aplikacji Dyspozytorskiej,
 • oprogramowanie rejestracji korespondencji,
 • oprogramowanie Serwera Mapowego,
 • oprogramowanie taryfikacyjne,
 • oprogramowanie do administracji i edycji bazy danych;

Radiotelefon DM 4600e - 7 sztuk;

Brama radiowa - sterownik radiotelefonu - 8 sztuk;

Konsola Dyspozytorska DGT 5810-11 wraz ze słuchawkami  i mikrofonem (desk stand) - 3 sztuki.

 

Dzięki nowemu systemowi użytkownicy łączności, poprzez konsole dyspozytorskie, otrzymali dostęp do podsystemów: rejestracji rozmów, wyświetlaczy i sygnalizatorów alarmowych, automatyki i sterowania PLC, radiowęzła, selektywnego alarmowania OSP (DSP-15) oraz multimedialnego systemu komunikacji grupowej.

 

System obejmuje wykorzystanie telefonii stacjonarnej oraz radiowych środków łączności. Przy tworzeniu systemu zostały spełnione następujące założenia:

 • wykorzystanie i modernizację posiadanych przez KP Państwowej Straży Pożarnej środków łączności radiowej i telefonicznej, a także umożliwienie nawiązywania korespondencji z innymi służbami czy strategicznymi zakładami przemysłowymi na terenie powiatu,
 • możliwość sieciowania systemu z systemami łączności funkcjonującymi w ramach innych służb (policja, ratownictwo medyczne, centra powiadamiania ratunkowego, centra zarządzania kryzysowego i inne) poprzez standardowe łącza telekomunikacyjne (SIP, DSS1) w zakresie usług dostępnych poprzez takie łącza, w celu bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów radiowych oraz skuteczniejszej wzajemnej komunikacji,
 • utworzenie struktury systemu z wyraźnym podziałem na część serwerową (sterowanie, rejestracja oraz interfejsy: radiowe, telefoniczne, automatyki i sterowania, radiowęzła, DSP itp.) i część terminalową (konsola dyspozytorska wraz z akcesoriami, opcjonalnie „główka” radiotelefonu bazowego lub telefon systemowy),
 • instalacja i uruchomienie czterech dodatkowych zdalnych lokalizacji radiowych - Chociwel, Ińsko, Dobrzany, Dolice (nowe instalacje antenowe, radiotelefony bazowe wraz ze sterownikami radiotelefonu podtrzymaniem zasilania i aktywnymi elementami sieci Ethernet).

System realizuje następujące funkcje:

 • integracja łączności radiowej i telefonicznej na konsolach dyspozytorskich KP PSP w jednym systemie,
 • dostęp do rozbudowanych funkcji dyspozytorskich w ramach łączności telefonicznej,
 • podniesienie efektywności działania przez udostępnienie klawiszy skróconego wywołania, gorących linii i predefiniowanych kanałów,
 • rozszerzenie funkcjonalności łączności radiowej (np. abonentami korzystającymi z odmiennych systemów radiowych, np. radio cyfrowe DMR – radio analogowe, radio cyfrowe DMR – radio TETRA lub radio TETRA – radio analogowe) oraz zestawianie połączeń pomiędzy abonentami radiowymi z abonentami innych środków łączności, np. radio – telefon stacjonarny,
 • rozszerzenie funkcjonalności łączności radiowej o multimedialny system komunikacji grupowej,
 • rejestracja i archiwizacja wszystkich rozmów radiowych, i telefonicznych oraz dostęp do nagrań bezpośrednio z dotykowej konsoli dyspozytorskiej również podczas prowadzenia rozmowy (zgodnie z uprawnieniami),
 • koordynacja wszystkich służb z jednego stanowiska dyspozytorskiego,
 • najwyższy poziom niezawodności poprzez zdublowanie kluczowych elementów systemu,
 • integracja z podsystemem nagłośnienia (radiowęzłem) obecnym w budynku Komendy,
 • integracja z podsystem selektywnego alarmowania jednostek OSP,
 • integracja z urządzeniami alarmowymi oraz automatyki i sterowania (wyświetlacze alfanumeryczne, sygnalizatory dźwiękowe, bramy, oświetlenie, ześlizgi etc.),- sterowanie z poziomu konsoli dyspozytorskich oraz dodatkowych minimum dwóch panel dotykowych zabudowanych w biurku konsoli dyżurnych Stanowiska Kierowania (SK).
 • integracja z systemami telekomunikacyjnymi posiadanymi przez jednostkę straży pożarnej.

Wiosną 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w województwie kujawsko-pomorskim uruchomiliśmy Zintegrowany System Łączności Dyspozytorskiej DGT MCS. Oficjalne uruchomienie systemu odbyło się podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, 21 maja 2016.

Na terenie województwa śląskiego (w którym zamieszkuje 4,6 mln osób na powierzchni 12,3 tys. km kw.) system łączności produkcji DGT wspomaga pracę wszystkich jednostek powiatowych i miejskich oraz Komendy Wojewódzkiej PSP. System będzie rozbudowywany o kolejne elementy.

Od wielu lat wyposażamy samochody dowodzenia i łączności. System łączności DGT MCS, oparty o DGT IPnova oraz sprzęt zewnętrzny, zainstalowaliśmy do tej pory w SDŁ dla warmińsko-mazurskiej, pomorskiej i mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. Dwa samochody, wyposażone w DGT MCS są w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy.

W maju 2010 roku DGT zrealizowała projekt modernizacji Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie. Do tego celu wykorzystano urządzenia, aplikacje oraz funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Łączności DGT MCS.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip