Systemy DGT zostały zainstalowane w samochodach PSP w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, Warszawie oraz MSW Litwy. Samochody te pełnią funkcję mobilnych centrów dowodzenia nie tylko dla straży Pożarnej, ale dzięki możliwości dołączenia środków łączności innych służb, służą także innym uczestnikom akcji. DGT produkuje sprzęt przemysłowy, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach.