Celem projektu była całkowita modernizacja stanowiska kierowania, obejmująca m.in. integrację łączności radiowej i telefonicznej, także innych producentów, integrację z urządzeniami automatyki (bramy, domofony, syreny) i zewnętrznymi aplikacjami, a także ułatwienie koordynacji działań z innymi służbami – Pogotowiem Ratunkowym i Lasami Państwowymi.

Wszystkie systemy łączności i automatyki są zarządzane z jed- nego, zdublowanego stanowiska pracy. Połączenia głosowe wykonywane są z konsoli, na której zobrazowane są wszystkie – telefoniczne i radiowe – środki łączności. Cała korespondencja Cała korespondencja głosowa jest rejestrowana i archiwizowana. Realizacja projektu została nagrodzona Bursztynowym Medalem w konkursie o Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego podczas 11. Bałtyckich Targów BALT-MILITARY-EXPO.