Dostawa, instalacja i uruchomienie ponad 600 (w ramach planowanych 2000) central DGT IP R dla PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego. System DGT IP R służy do prowadzenia ruchu kolejowego. Integruje wszystkie, stosowane przez Dyżurnego Ruchu środki łączności. Zapewnia rejestrację zdarzeń i korespondencji oraz umożliwia zdalny nadzór nad wszystkimi komponentami systemu.

 

484
Centrale
130
Cyfrowych rejestratorów
120
Konsol dyspozytorskich
600
Urządzeń transmisji danych