W 11 kopalniach węgla kamiennego KW SA system DGT Hetman zapewnia dyspozytorom dostęp do specjalnych funkcji alarmowe i utrzymaniowych, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym z wysokimi wymaganiami, dotyczącymi jakości i niezawodności łączności. DGT Hetman współpracuje z zakładowymi systemami metanometrycznymi i systemami wizualizacji procesów technologicznych. System przystosowany jest do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach środowiskowych (ATEX), możliwe jest wykorzystywanie specjalizowanych barier iskrobezpiecznych, telefonów i telefono-sygnalizatorów różnych producentów.