W ramach projektu zatytułowanego: "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe”, DGT wyposażyła 17 Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego w system łączności oparty o Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

Parlament Europejski i Rada Europy podpisały wspólną deklarację ustanawiając datę 11 lutego Europejskim Dniem Numeru 112. Akcję promującą numer 112 rozpoczęła Finlandia w 1997 r. W roku 2009, w informacyjno-popularyzacyjnej kampanii prowadzonej w tym dniu brało udział już 6 państw Unii.
Numer alarmowy 112 został wprowadzony w krajach Unii Europejskiej w 1991 r. i jest regulowany przez europejską dyrektywę o usłudze powszechnej. Używany jest w sieci telefonów stacjonarnych oraz w sieci GSM.

W Polsce wybranie numeru 112 powoduje połączenie z operatorem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest ich w Polsce 17 (po jednym w każdym województwie plus jedno dodatkowo w woj. mazowieckim).

Szerzej o numerze alarmowym 112 można przeczytać tu:

Przypomnijmy, że projekt WCPR ("Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe”) został zrealizowany przez Wasko S.A. w konsorcjum z DGT. Firma DGT wyposażyła każdy z 17 WCPR w Zintegrowany System Łączności DGT-MCS.

PLANSZA 112 550

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip