DGT 3490KX - Pulpit dyżurnego

Jest to specjalnie zaprojektowany, tradycyjny pulpit dyspozytorski zainstalowany w estetycznej, zamkniętej obudowie. Na specjalne życzenie użytkownika może być zabudowany w stole lub na ścianie. Jest przeznaczony do szybkiego i niezawodnego porozumiewania się dyżurnego ruchu danej stacji z dyżurnymi ruchu sąsiednich posterunków zapowiadawczych (łączność zapowiadawcza), dróżnikami znajdującymi się na przyległych do danej stacji szlakach linii kolejowej (łączność strażnicowa) oraz abonentami sieci stacyjno - ruchowej danej stacji.
Ponadto pulpit umożliwia przesyłanie komunikatów głosowych (łączność rozgłoszeniowa) i tworzenie konferencji (łączność konferencyjna).

Wybrane cechy

Stanowisko zawiera m.in.:

 • klawisze funkcyjne, w tym:
  • klawisz zawieszenia połączenia,
  • klawisz zakończenia połączenia,
  • klawisz powtórzenia połączenia,
  • klawisze najczęstszych kombinacji kodowych łącza strażnicowego,
  • klawisz aktywacji mikrofonu,
  • klawisz nadawania sygnału dzwonienia na łączu strażnicowym,
 • klawisze funkcji pomocniczych, w tym:
  • klawisz przełączania trybu dzień/noc,
  • klawisz przełączania zestawów głośnomówiących/mikrotelefon,
  • klawisze regulacji głośności,
  • klawisze przeglądania historii połączeń nieodebranych,
  • 36 klawiszy programowalnych, które mogą być zdefiniowane jako klawisze gorących linii, klawisze numerów skróconych lub klawisze funkcji dodatkowych.
  • Urządzenie stanowi element Kolejowego Systemu Teleinformatycznego DGT–IP R.