Historia firmy

Historia firmy DGT na osi czasu

cpr 2Centra Powiadamiania Ratunkowego

Systemy produkcji DGT umożliwiają pracę operatorów numeru alarmowego 112 w całej Polsce. Nasze serwery pracują bezprzerwowo, 24 godziny na dobę, umożliwiając operatorom odbiór połączeń od osób potrzebujących pomocy i przekierowanie rozmowy do służb dziedzinowych.

przemysl miniPrzemysł

Nowoczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają bowiem zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów i aktualnych potrzeb.

psp miniPaństwowa Straż Pożarna

DGT uruchamia kompletne stanowiska dowodzenia w komendach PSP. Wdrożenie systemu oznacza obsługę wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących przy użyciu jednego terminala, rejestrację całej korespondencji, kolejkowanie połączeń i wiele innych funkcjonalności.

cpr 2Energetyka

Urządzenia transmisji danych zapewniają niezawodną transmisję dla różnych zastosowań (np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody). Urządzenia komunikacyjne DGT (routery, modemy) umożliwiają dwukierunkową transmisję danych utrzymaniowych i pomiarowych.

policja miniPolicja

W ofercie DGT znajdują się systemy i urządzenia, które od wielu lat pracują w jednostkach polskiej Policji. Są to systemy, które umożliwiają scentralizowane zarządzanie zasobami, znajdującymi się na zadanym obszarze oraz urządzenia takie jak Integrator Radiowy, Brama Radiowa, telefonię PSTN oraz IP.

transport miniTransport

Oferta dla firm transportowych obejmuje dostawę usług i urządzeń dla transmisji danych i głosu. Na liście referencyjnej znajdują się  porty morskie, infrastruktura kolejowa, a także lotniska. Systemy łączności dyspozytorskiej o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, integrują różne media, rejestrując rozmowy.

ratownictwo miniRatownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radiowych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od pojedynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie.

ministerstwo obrony narodowejWojsko Polskie

Od 1991 roku dostarczamy do Sił Zbrojnych RP cyfrowe systemy łączności z funkcjonalnością dyspozytorską oraz telefoniczne centrale tranzytowe. Udział rozwiązań DGT w stacjonarnej łączności jawnej MON wynosi prawie 95%. Produkty DGT zapewniają łączność nie tylko na obszarze RP, ale także podczas polskich misji wojskowych.

linia produkcyjna

Nowoczesna linia produkcyjna

DGTronik Sp. z o.o. jest firmą wyodrębnioną z DGT. Specjalizuje się w montażu i testowaniu wyspecjalizowanej elektroniki o wysokim stopniu upakowania elementów SMD i stosunkowo dużym udziale elementów przetykanych i mechaniki dla producentów OEM krajowych i zagranicznych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w montażu elementów SMD o wielkości 0201 oraz micro BGA.  

DGTronik produkuje urządzenia elektroniczne dla odbiorców z takich sektorów jak: telekomunikacja, automatyka przemysłowa, urządzenia elektroniczne dla kolei, energetyka, nawigacja satelitarna, przemysł wizyjny, urządzenia powszechnego użytku,  AGD, motoryzacja i inne.

 

dgttonik