W sierpniu br. przeprowadziliśmy testy łączności telefonicznej, radiowej a także przesyłu wideo realizowane poprzez system DGT MCS za pośrednictwem łącza satelitarnego. Działania były możliwe dzięki współpracy DGT z Polską Agencją Kosmiczną i zaangażowaniu firmy w projekty i aktywności związane z europejskim programem GovSatCom.

Dostawcą usługi (łącze satelitarne) i organizatorem testów był luksemburski operator łączności satelitarnej SES (https://www.ses.com/). DGT i SES udostępniły sobie wzajemnie urządzenia, dzięki którym możliwe stało sie utworzenie środowiska testowego w siedzibie DGT i w siedzibie SES w Belgii. Przeprowadzono szereg testów łączności poprzez łącze satelitarne. Wypadły one bardzo dobrze i obecnie planowane jest rozszerzenie ich zakresu. Poniższy obrazek przedstawia opisane środowisko testowe.

ses notatka.www