DGT MCS NGSystem łączności VoIP/RoIP/PTT/PTD/PTV

DGT MCS NG to nowoczesny system komunikacji VoIP/RoIP/PTT/PTV/PTD. Różnorodność i elastyczność oferowanych w jego ramach usług pozwala optymalnie skorelować funkcjonalności z potrzebami użytkowników. System pozwala na wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych oraz ich integrację z obecnie wykorzystywanymi środkami łączności.

DGT MCS NG zapewnia wydajność oraz niezawodność, niezbędną w obszarach łączności profesjonalnej, szczególnie o znaczeniu krytycznym. Zastosowane algorytmy pozwalają na niemal natychmiastowe zestawianie połączeń. Duża pojemność umożliwia jednoczesną korespondencję od kilku do tysięcy użytkowników.

 

dgt mcs ng funkce

 

 

DGT MCS NG to system łączności grupowej i indywidualnej, uzupełniony o połączenia video, połączenia alarmowe, rejestrację i archiwizację korespondencji oraz usługi lokalizacji w terenie i wewnątrz budynku. Jest to system w pełni skalowalny, od bardzo małych rozwiązań (przewidzianych dla kilku użytkowników) do rozwiązań korporacyjnych/krajowych (tysiące użytkowników w wielu lokalizacjach).

Wybrane podstawowe usługi systemu DGT MCS NG

 • Komunikacja grupowa – jednoczesna komunikacja głosowa do wielu użytkowników, wiadomości tekstowe i multimedialne.
 • Połączenia prywatne – natychmiastowe połączenie głosowe z listy kontaktów lub z osobą wybraną bezpośrednio z widoku mapy.
 • Połączenia video – nadawanie strumienia video do innych użytkowników.
 • Połączenia alarmowe – uruchomienie alarmu powoduje wysłanie powiadomienia i lokalizacji do innych użytkowników grupy oraz przejście w tryb rozmowy o najwyższym priorytecie.
 • Funkcje mapy – prezentacja pozycji radiotelefonów mobilnych na mapie aplikacji dyspozytorskiej oraz prezentacja pozycji członków grupy rozmównej systemu MCPTT na mapie w aplikacji mobilnej, geofencing, tracking. Możliwość przesyłania pozycji do innych systemów.
 • Integracja z systemami radiowymi - zapewnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami różnych systemów łączności, np. radiowej, telefonicznej, satelitarnej, z aplikacji mobilnych.
 • Zaawansowana telefonia – elementem systemu jest moduł DGT Softswitch umożliwiający realizację zaawansowanych funkcjonalności telefonicznych
  i dyspozytorskich.
 • Rejestracja i archiwizacja korespondencji – elementem systemu jest moduł DGT Rec umożliwiający rejestrację oraz archiwizację korespondencji głosowej, bezgłosowej oraz video.

DGT MCPTT – aplikacja mobilna
DGT MCPTT to aplikacja instalowana na smartfonach z systemem Android. Aplikacja zapewnia użytkownikom wysoki komfort komunikacji indywidualnej i grupowej z obsługą video, przesyłaniem plików multimedialnych oraz wiadomości tekstowych. Użytkownik widoczny jest na mapie dla innych członków swojej grupy. Aplikacja zapewnia dostęp do historii i odsłuchu połączeń. System konfiguracji i przydzielania uprawnień pozwala tworzyć spersonalizowany interfejs aplikacji oraz przydzielać użytkownika do jednej lub wielu grup.

Przykładowe zrzuty ekranowe aplikacji DGT MCPTT

mcptt 1     mcptt 2     mcptt 3     mcptt 4

 
DGT DCA – aplikacja dyspozytorska

DGT DCA to rozbudowana aplikacja dyspozytorska instalowana na dedykowanych komputerach z systemem Windows realizująca funkcje takie jak:

 • nasłuch na wielu grupach jednocześnie,
 • możliwość sterowania radiotelefonami wybranych wiodących producentów,
 • rozbudowany moduł mapowy,
 • usługa śledzenia i geofencingu,
 • komunikacja z systemami radiowymi (analog, DMR, TETRA) z wykorzystaniem radiotelefonu bazowego lub bezpośrednio po interfejsie IP z wykorzystaniem API,
 • zaawansowana łączność telefoniczna (VoIP i/lub TDM),
 • integracja z systemem DGT MCPTT,
 • odtwarzanie zarejestrowanej korespondencji,
 • obsługę wielu strumieni video,
 • szybkie wyszukiwanie kontaktu,
 • konfigurowalne przyciski szybkiego wybierania,
 • przyciski funkcyjne,
 • bezpośredni kontakt z wszystkimi użytkownikami systemu
 • ergonomiczny interfejs,
 • informacje o statusie użytkowników systemu,
 • interfejs GUI dostosowywany do potrzeb użytkowników.

Więcej w broszurze do pobrania

Ask about this product