Integration of telephone and radio communication in one telecommunication system

Nowoczesny system komunikacji w obszarach łączności profesjonalnej

Reliable dispatcher communication for trains traffic management

A telecommunications server integrating classic TDM telephony and new VoIP technologies

Dispatching communication system compliant with the requirements of the NCER network code

A small size telecommunication server integrating TDM and VoiP technology.

System komutacyjny w chmurze typu softswitch 

Dispatching alarm broadcast system

System telekomunikacyjny, integrujący klasyczną telefonię TDM i nowe technologie VoIP

Niezawodna, szerokopasmowa komunikacja grupowa w sieciach LTE/5G, do obsługi zdarzeń w sytuacjach kryzysowych

Rozwiązanie sieciowe, umożliwiające nagrywanie i archiwizację treści głosowych, wideo i tekstowych.

Recording of telephone, radio, telefax and modem connections

Instant connectivity between different radio systems at the action site.

Support for two-way radios, IP telephony, intercom and registration of correspondence

Urządzenie umożliwia komunikację poza zasięgiem sieci radiowej dyspozytora, gdy użytkownicy posiadają dostęp do sieci LTE/5G.

Radio gate for DGT MCS system, integrating dispatcher telephone and radio communication